โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
139 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระแส  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4251-2640
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ นายวันศักดิ์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ในการมารับตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม (อ่าน 92) 13 ม.ค. 66