โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
139 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระแส  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4251-2640
คณะผู้บริหาร

นายวันศักดิ์ คำแหง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสัญญา พลเสน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา