โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
139 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระแส  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4251-2640
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ม.ค. 66 อบรมการสวมหมวกกันน็อค จาก สภ.เมืองนครพนม
อบรมการสวมหมวกกันน็อค
13 ม.ค. 66 การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
12 ม.ค. 66 ถึง 19 ม.ค. 66 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอบต.บ้านผึ้ง